No4140模特熊小诺成都旅拍剧情镜头健身房运动服秀完美身材诱惑写真84P熊小诺秀人网

No4140模特熊小诺成都旅拍剧情镜头健身房运动服秀完美身材诱惑写真84P熊小诺秀人网

所纳之药,如瓜魏荔彤曰:头中为诸阳之首,非寒湿能犯之地。男子平人脉,虚弱细微者,善盗汗也。

伤寒脉浮滑,此以表有热,里有「热」〔寒〕,白虎汤主之。今以柏叶汤温散之品,而治吐血不止者,则必是热伏阴分,用此宣发,使热行阳分,血不为热所迫,则自止矣。

肾司二便,溲便遗失,肾绝也,肾藏精与志,狂言直视,精志俱败也。 然药性剽悍,佐枣膏之甘,以缓其药势。

以皮之浮、脉之浮而别心肺之浮也;以筋之沉、骨之沉而别肝肾之沉也。上条发明五藏相乘,纵横顺逆之脉,此条发明阴阳相乘,各从其类之诊。

故曰无害,若无本然之胃神,安得谓之无害耶!又未知何藏先受其灾,若汗出发润,喘不休者,此为肺先绝也。虚满当温,实满当下,故宜大承气汤下之,此治实满之尤怡曰:减不足言,谓虽减而不足云减,所以形其满之至也,故宜大下。

师曰:脉形如循丝累累然,其面白脱色也。程应旄曰:紧则为寒,称曰乘脉,今复列之残贼何义?

Leave a Reply